w

Jakie są rodzaje obligacji na rynku?


Czym są obligacje?

Obligacje to papiery wartościowe, które emitują spółki, rządy lub instytucje finansowe. Gwarantują one inwestorom stałe oprocentowanie i zwrot zainwestowanego kapitału w określonym czasie. Obligacje są instrumentem dłużnym, czyli inwestor po prostu pożycza pieniądze emitentowi.

Jakie są rodzaje obligacji na rynku?

Obligacje państwowe

Obligacje państwowe emitowane są przez rządy krajów. Ich charakterystyczną cechą jest to, że emitentem jest państwo, co oznacza, że inwestorzy zawsze mogą mieć pewność, że w razie problemów państwo jest w stanie poradzić sobie ze swoimi zobowiązaniami finansowymi. Obligacje te są zwykle emitowane na określony czas, a zwrot inwestycji jest zwykle przyznawany w formie odsetek.

Obligacje korporacyjne

Obligacje korporacyjne emitowane są przez spółki. Są one emitowane w celu pozyskania kapitału na potrzeby rozwoju firmy lub sfinansowania innych projektów. Emitentami takich obligacji są zazwyczaj duże korporacje, ale również mniejsze firmy mogą korzystać z tej formy finansowania.

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne emitowane są przez miasta i gminy. Są one stosowane do sfinansowania różnych projektów jak ulice, przedszkola, szkoły, itp. Takie obligacje są z głównie zwrócone przez miasta i gminy w postaci odsetek.

Obligacje zerokuponowe

Obligacje zerokuponowe nie przewidują comiesięcznej wypłaty odsetek, ale zamiast tego zwracają inwestorowi całą zainwestowaną kwotę w momencie wygaśnięcia papierów wartościowych. Te papiery wartościowe są powszechnie uważane za bezpieczne, ale bardziej ryzykowne, ponieważ obliczenia są bardziej złożone niż w przypadku zwykłych obligacji.

Obligacje inflacyjne

Obligacje inflacyjne to papiery wartościowe, których wartość jest powiązana z wskaźnikiem inflacyjnym i w ten sposób są one dostosowane do inflacji. Z tego samego powodu, do obrony przed inflacją, inwestorzy zwykle decydują się kupić tego rodzaju papiery wartościowe.

Podsumowanie

Na rynku znajduje się wiele rodzajów obligacji, a ich wybór może być skomplikowany i zależny od indywidualnych potrzeb i oczekiwań inwestora. Analiza tego, dla kogo, jaki papier wartościowy będzie najodpowiedniejszy, wymaga sporo czasu i uwagi. W przypadku obligacji, warto przejąć się dokładną analizą i dopiero potem podjąć ostateczną decyzję.


To nie jest porada inwestycyjna. Przeczytaj Notę Prawną

Co myślisz?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

GIPHY App Key not set. Please check settings

kredyt samochodowy

Jak wziąć kredyt samochodowy krok po kroku?

ubezpieczenie zdrowotne

Poradnik: Jak wybrać najlepsze ubezpieczenie zdrowotne?